Inteligjenca e fëmijës përcaktohet në mitër

Inteligjenca e fëmijës përcaktohet në mitër

Gjithmonë po zvogëlohet numri i njerëzve që duan të kenë fëmijë në moshë të hershme.

Por, a është kjo aq e mirë për fëmijët sa duket në shikim të parë?

Shkencëtarët nga shtete të ndryshme janë interesuar për ta gjetur përgjigjen e kësaj pyetje dhe kanë kryer studime të zgjeruara për ta vlerësuar lidhjen mes inteligjencës së fëmijës, moshës së prindërve dhe faktorëve tjerë.

Inteligjenca e bebeve varet nga mosha e prindërve

Çdo person i ri që lind është një lloj mutanti. Fëmijët i kanë rreth 70 mutacione që prindërit e tyre nuk i kanë.

Dhe, shumica e tyre barten nga sperma, jo nga vezorja: aq më i vjetër që është mashkulli, aq më shumë mutacione i barten fëmijëve të tij.

Ndërkaq numri i mutacioneve lidhet direkt me aftësitë kognitive. Aq më shumë mutacione, aq më pak personi priret të zhvillohet intelektualisht në mënyrë normale.

Kjo është konstatuar nga testet e rregullta të inteligjencës, testet mbi funksionet mendore, etj.

KOMENTE