E PËRGJITHSHME

N.SH. 2LONLINE ofron shërbime digjitale nëpërmjet internetit përmes ueb faqes 2LONLINE.com. Ne këtu shpjegojmë për ju politikat e privatësisë, se cilat të dhëna personale përdor dhe çdo qëllim, në çdo formë, për shërbimet dhe të dhënat që përpunohen ose ruhen nga ana jonë.

2LONLINE e merr shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave personale të përdoruesve të saj dhe në përputhje me ligjet në fuqi mbi mbrojtjen e të dhënave personale (03/L-172). 2LONLINE.com përpunon të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa ligji i lejon përpunimin e të dhënave, ose në qoftë se ju keni dhënë pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave.

2LONLINE nuk i shpërndanë të dhënat tuaja palëve të treta, me përjashtim të rasteve kur është dhënë pëlqimi juaj shprehimisht për një gjë të tillë.

1. MBLEDHJA E TË DHËNAVE PËRMES COOKIES

Me qëllim të rritjes së performancës së platformës, 2LONLINE përdorë cookies të cilët janë të domosdoshëm për funksionimin e saj. Cookies lejon të mbajnë në mend preferencat dhe veprimet e përdoruesit për një kohë të caktuar. Platforma jonë përdorë cookies përdor për analizimin e navigimit të vizitorëve që neve do të na shërbenim për të vetmin qëllim, rritjen e përformancës së faqes dhe të shërbimeve që ofrojmë.

Sipas ligjeve të Bashkimit Evropian, ueb sajtet janë të detyruara me ligj t’ua bëjnë me dije se përdorin cookies dhe duhet marrë leje nga vizitorët për me përdorë këto copëza. Ato mund t’i çaktivizoni kur të doni duke i ndryshuar parametrat e cookies në shfletuesin që përdorni për lejim apo bllokim të cookies.

Për të çaktivizuar cookies të palëve të treta që përdoren nga platforma jonë ju lutem udhëzohuni përmes vegëzave:

Google Ads – https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Facebook – https://www.facebook.com/policies/cookies/

Ju mund të çaktivizoni edhe cookies të tjerë të Portalit 2LONLINE përmes shfletuesit tuaj, por vini re, ju mund të hasni në vështirësi në qasje të plotë të shërbimeve tona, meqë ato janë të nevojshëm për funksionim.

2. MBLEDHJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Përmes formave të regjistrimit që janë në dispozicion për komunikim midis nesh dhe ju, janë të domosdoshme mbledhje e të dhënave që do të thotë informacion që ju identifikon, të tilla si emrin, mbiemri juaj, adresën e-mail ose adresa postare. Të dhënat e tilla ruhen për aq kohë sa është e domosdoshme dhe shërben vetëm për komunikim me ju dhe në asnjë variant nuk ndahen ose transmetohen te palët e treta.

3. PËRPUNIMIT I TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat mund të përpunohen dhe përdoren (p.sh. duke përdorur cookies), duke mos përmbajtur personalisht emrin tuaj dhe detajet konkrete për ju por ato mblidhen si: IP- adresa, data dhe koha e qasjes, browser-i, përfshirë dhe versionin e tij, sistemi operativ i përdoruesit, pajisja që përdor shfrytëzuesi. Si të tilla të dhënat e grumbulluara përmes cookies mund të përdoren për vlerësuar, rritur performancën e faqes në ekran dhe eksperiencën e vizitorëve të shërbimeve tona sikurse edhe për shërbimet tjera, përfshirë këtu edhe ato reklamuese. Prandaj, ju lutem vini re, për të çaktivizuar cookies nëse nuk dëshironi të jeni subjekt i mbledhjes së të dhënave tuaja.

4. PËRDORIMI I SHTESAVE TË RRJETEVE SOCIALE

Me qëllim të lehtësimit të shpërndarjes se përmbajtjeve të portalit 2LONLINE, ne ofrojmë shtesa (plugins) të palëve të treta siç janë ato të rrjeteve sociale (Facebook, Google, Twiter, Whatsapp). Për të përdorur pluginsat e tillë, ju duhet të lexoni kushtet e përdorimit të rrjeteve sociale. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për pasaktësitë apo anomali të tjera si rezultat i aplikacioneve të palëve të treta, si dhe çdo vendim të cilin ju e merrni duke u bazuar mbi informacionin e publikuar në këtë sajt.

5. PYETJE, KËRKESA, ANKESA

Ju keni të drejtë të na pyetni në çdo kohë se si përdorën të dhënat tuaja. Nëse keni pyetje, vërejtje, kërkesa apo ankesa në lidhje me përdorimin e të dhënave për qëllimin e mësipërm, ju lutemi të na kontaktoni në adresën [email protected].

5. NDRYSHIMI I POLITIKAVE TË PRIVATËSISË

Ne mund t’i ndryshojmë politikat e privatësisë pa paralajmërim në çdo kohë ,andaj ju lutem të kontrolloni herë pas here ndryshimet që mund të bëhen në këtë vegëz – ‘Politikat e privatësisë”.

Përditësimi i fundit: Më 03.02.2017