Këtu mund të gjeni adresa të sajteve, numra me rëndësi  dhe dokumente që mund t’ju shërbejnë për nevoja të ndryshme. Edhe ju mund të na ndihmoni për të pasuruar këtë rubrikë me informacione/kontakte që ju mendoni se ndihmojnë lexuesit nëse i vendosim këtu.

Numra me rëndësi

StacioniNumri i Tel.Numri fix/mobil
pa pagesë
Drejtoria Regjionale Gjilan0280/330 188 ose 038/504504-7001192 – Gjilan
Stacioni Policor Gjilan0280/330 061192 – Gjilan
Trafiku Regjional Gjilan0280/330 091
Stacioni Policor Novoberda038/576 092192 – Gjilan
Stacioni Policor Viti0280/381 513192 – Gjilan
Stacioni Policor Kamenicë0280/372 390192 – Gjilan
Nënstacioni Policor Kllokot0280/381 094 , 038 504504-7886192 – Gjilan
Nënstacioni Policor Ranillug038/504504-7878192 – Gjilan
Nënstacioni Policor Zhegër0280/386 011 , 038 5080-7508192 – Gjilan
Nënstacioni Policor Pozheran0280/386-269 ose 038 5080-7553192 – Gjilan
Nënstacioni Policor Muqivercë0280/ 320 197 ose 038 5080-7108192 – Gjilan