Këtu mund të gjeni adresa të sajteve, numra me rëndësi  dhe dokumente që mund t’ju shërbejnë për nevoja të ndryshme. Edhe ju mund të na ndihmoni për të pasuruar këtë rubrikë me informacione/kontakte që ju mendoni se ndihmojnë lexuesit nëse i vendosim këtu.

Numra me rëndësi

Stacioni Numri i Tel. Numri fix/mobil
pa pagesë
Drejtoria Regjionale Gjilan 0280/330 188 ose 038/504504-7001 192 – Gjilan
Stacioni Policor Gjilan 0280/330 061 192 – Gjilan
Trafiku Regjional Gjilan 0280/330 091
Stacioni Policor Novoberda 038/576 092 192 – Gjilan
Stacioni Policor Viti 0280/381 513 192 – Gjilan
Stacioni Policor Kamenicë 0280/372 390 192 – Gjilan
Nënstacioni Policor Kllokot 0280/381 094 , 038 504504-7886 192 – Gjilan
Nënstacioni Policor Ranillug 038/504504-7878 192 – Gjilan
Nënstacioni Policor Zhegër 0280/386 011 , 038 5080-7508 192 – Gjilan
Nënstacioni Policor Pozheran 0280/386-269 ose 038 5080-7553 192 – Gjilan
Nënstacioni Policor Muqivercë 0280/ 320 197 ose 038 5080-7108 192 – Gjilan