Zëvendësministri Xhemajlaj priti në takim një delegacion maqedonas

Zëvendësministri Xhemajlaj priti në takim një delegacion maqedonas

Zëvendësministri i Punëve të Brendshme, njëherit Koordinator Nacional për Menaxhimin e Integruar të Kufirit(MIK), z. Isa Xhemajlaj, priti takim një delegacion nga Republika e Maqedonisë, të kryesuar nga Koordinatori Nacional për MIK, z. Ivan Pivovarov.

Në këtë takim u bisedua sa i përket bashkëpunimit mes dy vendeve për të koordinuar veprimet sa i përket menaxhimit të integruar të kufirit dhe për vlerësuar praktikat e mira të dy vendeve sa i përket luftimit të krimit ndërkufitarë.

Me këtë rast zëvendësministri i Punëve të Brendshme, z. Isa Xhemajlaj, theksoi se pala kosovare është e gatshme për të ngritur bashkëpunimin mes dy vendeve me qëllim që të ngitet efikasiteti i kontrolleve të kufirit mes dy vendeve për parandalimin e aktiviteteve të paligjshme.

Në cilësi të Koordinatorit Nacional për Menaxhimin e Integruar të Kufirit, zëvendësministri Xhemajlaj së bashku me delegacionin e Maqedonisë vizituan Qendrën Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit(QKMK). Ai tha se QKMK-ja është e vetmja në rajon në të cilën bashkërendojnë aktivitetet tri agjenci të zbatimit të ligjit, siç janë Policia e Kosovës, Dogana e Kosovës dhe Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit.

“Ky është një mekanizëm efikas sa i përket luftimit të krimit ndërkufitar dhe ndihmon për raportim në kohë reale të rasteve të dyshimta me të gjitha format e komunikimit që janë në dispozicion”, theksoi zëvendësministri Xhemajlaj.

Ndërsa Koordinatori Nacional për Menaxhimin e Integruar të Kufirit i Republikës së Maqedonisë, z. Ivan Pivovarov, theksoi se qëllimi i institucioneve të Republikës së Maqedonisë është që në bazë të analizave në bashkëpunim me institucionet e Kosovës të ndërmarrin veprime konkrete sa i përket luftimit të krimit ndërkufitarë.

Ai tha se është e rëndësishme që shohim përvojat e Republikës së Kosovës për të ndërtuar një koncept funksional të menaxhimit të kufirit me qëllim lehtësimin e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave.

KOMENTE