Sqarimi i ministrit Pal Lekaj lidhur me ritestimin për patentë shoferë

Sqarimi i ministrit Pal Lekaj lidhur me ritestimin për patentë shoferë

Procesi i pajisjes me licencë për vozitësit në Kosovë, do të përshtatet me direktivat e BE-së, thuhet në një sqarim të ministrit Pal Lekaj, lidhur me ritestimin për patentë shoferë.

Më tej, në këtë sqarim thuhet: “Kosova si një vend që ka aspirata për tu integruar në familjen Evropiane duhet të përgatitet në këtë drejtim. Tani për tani mund të themi se jemi vetëm në fazën kur po bëhet krahasimi i legjislacionit tonë me atë të BE-së, në fushën e patentë shoferit.

Çdo ndryshim që mund të bëhet, në përshtatje të acquis communautaire, sigurojmë të gjithë qytetarët se nuk do të cenojnë të drejtat e tyre.

Ritestimi i njohurive të rregullave të komunikacionit rrugor do të bëhet për të gjithë shoferët të cilët përsërisin në vazhdimësi kundërvajtjet në trafik dhe për të cilët masat tjera si gjobat, tërheqja e pikëve negative dhe pezullimi i përkohshëm i patentë shoferit nuk kanë dhënë efekt. Prandaj ritheksojmë se këtij testimi do t’i nënshtrohen vetëm shkelësit e shumëfishtë të ligjit dhe rregullave të komunikacionit rrugor.

Konsiderojmë se ky ndryshim, përveç rritjes së sigurisë në komunikacion, do të ndikojë në krijim të besueshmërisë me të madhe të patentë shoferit të Republikës së Kosovës, në vendet e Evropës dhe më gjerë.

Ky proces është vetëm në fazën e diskutimit dhe qytetarët do të njoftohen më kohë për vendosjen e implementimit të kësaj rregulle”, përfundon sqarimi  iminsitrit Lekaj.

KOMENTE