Paisjet që harxhojnë energji edhe kur nuk përdoren

Paisjet që harxhojnë energji edhe kur nuk përdoren

Disa paisje vazhdojnë të harxhojnë energji edhe pasi i keni fikur.Më poshtë po ju rendisim disa prej tyre:

Një karikues në prizë pa telefon.

Një karikues i mbetur në fole vazhdon të përdorë energji edhe kur nuk ka asnjë pajisje të lidhur me të. Megjithatë fuqia është minimale, kështu që nuk e godet shumë portofolin tonë.

Telekomanda

Mund të harxhojnë deri në 22 dollarë, vlerë të energjisë në vit. Shumica prej nesh nuk shqetësojnë akoma kalimin e tunerit tonë në modalitetin e gatishmërisë, duke menduar se largimi nga televizori është i mjaftueshëm. Kjo rezulton në 5 herë më shumë se kostoja.

Televizori

Kjo konsumon rreth 25 dollarë energji në vit, nëse televizori është i fikur, por i pa hequr nga priza.

Kompjuterat dhe laptopi

Edhe fikur, kompjuterat dhe laptopët vazhdojnë të punojnë. Kjo është arsyeja pse kur i hiqni ato, mund të kurseni deri në 100 dollarë në vit.

Pajisjet me kohëmatës

Duke hequr nga priza një pajisje të tillë, ju kurseni deri në 114 dollarë në vit.

A duhet ti heqim?

Disa mund të mendojnë se shumat e mësipërme janë të vogla, ndërsa të tjerët do të impresionoheshin.Sidoqoftë, duhet të dini që një rritje e papritur e energjisë mund t’ju lërë pa para dhe me një shtëpi të tërë me pajisje të djegura. Prandaj rekomandohet gjithnjë heqja nga priza, në përfundim të përdorimit.

KOMENTE