KSHMS shqyrton raportin e punës së “Vizitave shtëpiake” dhe përkujdesja për Nëna dhe Fëmijë

KSHMS shqyrton raportin e punës së “Vizitave shtëpiake” dhe përkujdesja për Nëna dhe Fëmijë

Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale (KSHMS), ka shqyrtuar të enjten raportin e punës së Vizitave Shtëpiake dhe përkujdesja për Nëna dhe Fëmije nga QKMF “Dr.Nagip Rexhepi”

Kryesuesi i këtij Komiteti, dr. Jashar Jashari, ka thënë se ky program i punës është i mbështetur nga UNICEF-i, dhe më pas i përkrahur edhe nga Kryetari i Komunës z. Lutfi Haziri dhe Ministri i Shëndetësisë, ka filluar të aplikohet edhe në Gjilan nga data,1 korrik 2016 nga punëtorët e QKMF-së dr. Nagip Rexhepi.

Jashari e ka bërë prezantimin e themelimit të këtij Fondi të Emergjencës, programeve të këtij fondi që, UNICEF i realizon anë e mbanë Globit.

UNICEF – apo Fondi i emergjencës së Kombeve të Bashkuara për fëmijë

Ky fond është themeluar në vitin 1946, dhe fillimisht është krijuar për të i lehtësuar pasojat e luftës. Ndërsa tani UNICEF merret me Mirëqenien e Fëmijëve në vendet në zhvillim apo në Tranzicion.

UNICEF – ka marrë mandatin nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara (OKB ), që të mbrojë të drejtat e fëmijëve. Qendra apo selia e UNICEF -it është në Nju Jork.

Nga viti 1950 UNICEF – është i fokusuar në përkrahjen në “ Zhvillimin e Mëtutjeshëm” të punës së tij në më shumë se 140 shtete. UNICEF ofron ndihmë për komunitetet në nevojë, si në shërbime dhe ndërtim të Ujësjellësve dhe Kanalizimeve. UNICEF ka ndihmuar në sigurimin e ujit të pijshëm për miliona fëmijë, si dhe në ofrimin e kushteve të mira Higjieno -Sanitare. Po ashtu UNICEF, me programe edukative shkollore mundëson arsimimin elementar të fëmijëve nëpër shkolla në tëre botën posaçërisht në vendet në tranzicion.

UNICEF – gjithashtu siguron një varg ndihmash për fëmijët dhe familjarët e tyre të prekur nga shkatërrimet, përmbytjet, tërmetet, thatësira e zgjatura.

UNICEF – po ashtu ndihmon fëmijët e prekur nga lufta, duke iu lehtësuar atyre dhembjen dhe vuajtjet dhe duke i siguruar ata nga pasojat e tmerrshme të luftës.

Në SHBA, UNICEF-i është i përqendruar në punën e tij në brendësi të qyteteve ku fëmijët janë rëndom viktima të dhunës, si dhe mbron fëmijët nga veset e këqija, si dhe nga trafikimi.

Nga viti 1990, UNICEF e ka arritur kulmin e tij në zhvillimin e Sistemit të Imunizimit tek miliona fëmijë në gjithë botën. Kështu në vitin 1996 rreth 80% e fëmijëve në botë janë vaksinuar për 20% me shumë se sa në vitin 1990, fal UNICEF-it.

UNICEF-i – mbështetet apo financohet nga Kombet e Bashkuara, si dhe nga një ndihmë nga 150 qeveri kombëtare nga e gjithë bota.

***

Në fund të këtij prezantimi, dr. Jashar Jashari ka falënderuar UNICEF-in, gjegjësisht përfaqësuesit e zyrës së UNICEF-it në Kosovë, që me programet e tyre po mundësojnë në zhvillim dhe rehabilitimin e fëmijëve tanë, sepse fëmijët janë e ardhmja e vendit tonë dhe është obligim i të gjithë neve që të investojmë për të iu dhuruar një e ardhme sa më e ndritur.

Pas këtij prezantimi kryesuesi ia kaloi fjalën koordinatores së këtij projekti, Sebahate Haziri, e cila njoftoi anëtarët e KSHMS-së me këtë program, ku ndër të tjera tha se programi si i tillë funksionon në kuadër të QKMF-ve në gjithë Qendrat Rajonale të Kosovës, e nga viti 2016, po zbatohet edhe në Komunën e Gjilanit, nga ekipi i infermierëve të trajnuar dhe po funksionon shumë mirë në realizimin e vizitave shtëpiake dhe në përkujdesjen e grave shtatzëna, dhe të fëmijëve.

Për këtë program janë trajnuar 27 infermierë nga QKMF dr. Nagip Rexhepi, 2 Mami nga QMG-ja, 1 punëtore nga QPS, si dhe një edukatore nga DKA, ka thënë z. Haziri. Këto trajnime janë organizua nga Ministria e Shëndetësie, ndërsa janë mbështetë nga UNICEF-i. Më pas znj.Haziri ka thënë gjatë referimit të këtij raporti se, në Komunën e Gjilanit janë duke u zbatuar vizita në shtëpi nga 6 QMF në zonën urbane me 12 infermierë, derisa nga tetori i vitit 2016 ka filluar zbatimi i këtij programi edhe në zonat rurale me 7 infermierë (punëtorë shëndetësor).

Gjatë kësaj periudhe të zbatimit të këtij projekti nga Korrik 2016- Mars 2017 janë bërë 568 vizita shtëpiake.

Numri i fëmijëve të vizituar nga 0-3 vjet ka qenë 412 fëmijë, ndërsa nr. i grave shtatzëna ka qenë 156, ka thënë koordinatorja e këtij projekti.

Nga këto vizita janë dhënë këshilla si për ushqyeshmërinë e fëmijëve të porsalindur deri në moshën 3 vjeçare, sikur që janë dhënë këshilla edhe për gratë shtatzëna për mbajtjen e shtatzënisë sa më të lehtë.

Po ashtu iu janë shpërndarë edhe broshura rreth ushqyeshmerisë së fëmijëve, dhe për mbajtjen e shtatzanisë se grave, ka thënë kordinatorja, Haziri.

Rreth këtij Raporti kanë dhënë kontribut të çmueshëm me diskutimet e tyre të gjithë anëtarët e KSHMS-së dr. Nexhat Halili, dr. Agron Leka, dr. Fatbardha Selmani, dr. Mirvete Kurteshi, dr. Selvete Shurdhani si dhe dr. Veton Uka.

Në fund të takimit KSHMS, vlerëson lartë këtë Raport dhe e Miraton në mënyrë unanime nga gjithë anetarët e Komitetit për Shëndetësi dhe i rekomandon KPF-së për aprovim në Kuvendin Komunal që t’i jepet përkrahje për vazhdimin e këtij projekti edhe viteve në vazhdim.

KOMENTE