Vetëvendosje në Gjilan: Hapja e fushatës

Hapja e fushatës dhe prezantimi i kandidatëve për asamble nga kandidati për kryetar Alban Hyseni

/Hapësirë e rezervuar për fushatë/

KOMENTE