Seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit mbahet të enjten, ja rendi i punës

Seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit mbahet të enjten, ja rendi i punës

Seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit mbahet të enjten, ja rendi i punës. Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës)  më 29.04.2021  në  ora 10:00.

R E N D    P U N E 

  1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar,
  1. Rekomandimet e Komitetit për Politikë dhe Financa:
  1. Raporti financiar për periudhën Janar-Mars 2021
  1. Propozim vendimi për dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës komunale personave fizik dhe juridik përmes Shprehjes së Interesit
  1. Propozim vendimi për formimin e Komisionit vlerësues të ofertave
  1. Informatë rreth Manifestimit tradicional “Flaka e Janarit” 2021
  1. Kërkesë për lirim nga pagesa e të gjitha bizneseve të cilat janë duke shfrytëzuar hapësirat publike për realizimin e aktivitetit të tyre biznesor
  1. Kërkesë për caktimin e shumës së kompenzimit të Komisioni Komunal për vlerësimin e ofertave 
  1.   Të ndryshme

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës)  më 29.04.2021  në  ora 10:00. /2LONLINE.com/

KOMENTE