OAK edhe njëherë kërkon mbështetjen e deputetëve për parandalimin e kollapsit të sektorit privat

OAK edhe njëherë kërkon mbështetjen e deputetëve për parandalimin e kollapsit të sektorit privat

Shqetësimet e bizneseve lidhur me gjendjen e vështirë financiare, shtyu Odën e Afarizmit të Kosovës që te dal edhe sot para Kuvendit që ti dorëzojë secilit deputet kërkesat e bizneseve. Pasiqë tashmë kanë kaluar disa muaj që nuk po merren masa për parandalimin e humbjeve financiare të bizneseve gjë që po i çon deri në falimentim, Oda e Afarizmit të Kosovës i bëri lutje deputeteve që të trajtohen kërkesat e bizneseve.

Një nga kërkesat e paraqitura nga Oda e Afarizmit të Kosovës para deputeteve është që Banka Qendore të ulë normën e interesit në 1.7%, ku në këtë kohë secili shtet ka marrë një vendim të tillë. Gjithashtu, kjo kërkesë rrjedh si pasojë e shqetësimeve të bizneseve lidhur me bankat komerciale të cilër me fillimin e pandemisë në shumicën e rasteve kanë ndërprerë dhënien e kredive për bizneset e reja si dhe ato ekzistuese dhe nuk kanë ulë normat e interesit si rezultat i frikës së riskut. Poashtu, rritja e fondit për garanci kreditore në 300 milion do t’u mundësonte bankave rritjen e kredive gjë e cila është e nevojshme për bizneset.

Tutje, Oda e Afarizmit të Kosovës kërkon që TVSH-ja për ushqim, turizëm dhe hoteleri të jetë 5%, duke ndryshuar nenin 26 të ligjit nr.05\1-037 dhe duke që në pikën 2.14 të shtohet: shërbimet e turizmit dhe furnizimet e hoteleve dhe shërbimet e ushqimit.

Në këtë shkresë të dërguar tek deputetet përveq kërkesave të bizneseve janë të paraqitura dhe propozimet e OAK-së për pakon e rimëkëmbjes. Disa nga këto propozime janë të paraqitura si më poshtë:

-Të subvencionohen pagat për të punësuarit, për periudhën Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator jo më të ulëta se 220€ në muaj;

– Të subvencionohen qiratë në lartësinë 50%, së paku deri me 30 Shtator 2020;

-Lirim nga pagesa e tatimit në fitim, për kompanitë nga industritë që kanë pësuar dëme nga pandemia, për periudhën e muajve Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator 2020.

-Të lirohen nga të gjitha tatimet dhe taksat për prodhuesit, përjashtuar tvsh-në, nga data 01 Qershor deri më 31 Dhjetor (duke përfshirë: tatimin në fitim, tatimin në paga, tatimin në pronë, tatimin mbi qiratë dhe taksa të tjera përcjellëse);

-Krijimi i arkës “PATRIOT”, ku çdo produkt vendor subvencionohet në dalje (në market) me 10 % ulje nga tvsh;

Oda e Afarizmit të Kosovës kërkon edhe njëherë që deputetet të përkrahin bizneset dhe afër 300.000 të punësuar në sektorin privat, si dhe të merren parasysh kërkesat dhe propozimet e tyre.

KOMENTE