Mbështeteni Qendrën e Kujdesit Ditor “PEMA” në Gjilan –  (video)

Mbështeteni Qendrën e Kujdesit Ditor “PEMA” në Gjilan – (video)

Njerëz të vullnetit të mirë, të gjithë bashkë për të përkrahur Qendrën e Kujdesit Ditor “PEMA” në Gjilan, e cila ofron shërbime të nevojshme për fëmijë me nevoja të veçanta…

 

KOMENTE