Kontrolle të shtuara nga autoritetet në funksion të zbatimit të ligjit për transportin rrugor në vend

Kontrolle të shtuara nga autoritetet në funksion të zbatimit të ligjit për transportin rrugor në vend

Policia e Kosovës me njësitë e saj dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit, përmes planifikimeve të përbashkëta kanë realizuar kontrollin e transportit publik të udhëtarëve, ndër-urban, ndër-kombëtarë dhe transportit të parregullt/ndaluar, prej datës 19.02.2019 deri më datën 01.03.2019.

Qëllimi i këtyre planifikimeve është ndërmarrja e masave preventive dhe ndëshkuese ndaj kundërvajtësve të cilit nuk posedojnë dokumentet e nevojshme gjatë operimit në transportin rrugor vendor dhe ndërkombëtarë të udhëtarëve, siç parashihet me ligjin për transportin rrugor.

Gjatë kësaj periudhe kohore (pjesa e parë), janë shqiptuar 193 fletëparaqitje për kundërvajtje, prej tyre 39 fletëparaqitje janë ndaj autobusëve ndër-urban, kurse 154 fletëparaqitje janë ndaj taksive pa leje pune ose kundërvajtjeve të tyre për ndalim ose parkim të pa lejuar, po ashtu është lëshuar 1 procesverbal dhe janë konfiskuar 2 mjete motorike (1 kombi dhe 1 veturë).

Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në zbatimin e ligjeve në fuqi, si dhe në mbështejen aktive të institucioneve tjera relevante, në funksion të krijimit të një sigurie të përgjithshme duke përfshirë edhe menaxhimin e transportit rrugor.

KOMENTE