Japonia afër krijimit të veshkës së njeriut, prodhohet në kafshë

Japonia afër krijimit të veshkës së njeriut, prodhohet në kafshë

Skuadra e Institutit të Shkencës dhe Psikologjisë në Japoni ka injektuar një tip të qelizave staminale që kanë potencial të bëhen tipe të ndryshme te indeve tek minjtë që i mungojnë veshkat e tyre.

Shkencëtarët kanë arritur me sukses për të rritur veshkë brenda minjve-një zbulim që mund të na dërgojë më afër zgjidhjes së donacionit të organeve dhe transplantimit të tyre.

Përderisa embrionet e tyre-të cilat po ashtu nuk është dashur të kenë veshke-ato u maturuan dhe qeliza burimore e miut arriti të krijojë një veshkë nga miu.

Kjo do të thotë, në teori, që kjo metodë mund të përdoret për të rritur veshkë brenda një specie, si njerëzit, brenda një tjetri, apo si kafshët në këtë rast.

Një metodë e tillë sjell shpresë për më shumë se 100 mijë njerëz të cilët kanë nevojë për transplante veshkash, por kërkohet një burim më kuptimplotë pasi që kjo do të ishte një pengesë, në përgjithësi, për testimin e saj në kafshë.

KOMENTE