Cale: Atmosfera fantastike, mezi pres të nis aventurën te Gjilani

Cale: Atmosfera fantastike, mezi pres të nis aventurën te Gjilani

Elton Cale flet pasi iu bashkua ekipit në fazën përgatitore, teksa tregon përshtypjet e tij të para në nisje të një misioni të ri;

“𝘗𝘰 𝘯𝘥𝘫𝘦𝘩𝘦𝘮 𝘴𝘩𝘶𝘮ë 𝘮𝘪𝘳ë 𝘲ë 𝘯𝘨𝘢 𝘥𝘪𝘵𝘢 𝘦 𝘱𝘢𝘳ë 𝘲ë 𝘫𝘢𝘮 𝘬ë𝘵𝘶. 𝘋𝘳𝘦𝘫𝘵𝘶𝘦𝘴𝘪𝘵 𝘦 𝘬𝘭𝘶𝘣𝘪𝘵 𝘥𝘩𝘦 𝘦𝘬𝘪𝘱𝘪 𝘮ë 𝘬𝘢𝘯ë 𝘮𝘪𝘳ë𝘱𝘳𝘪𝘵𝘶𝘳 𝘮𝘫𝘢𝘧𝘵 𝘮𝘪𝘳ë. 𝘑𝘢𝘮 𝘪 𝘦𝘯𝘵𝘶𝘻𝘪𝘢𝘴𝘮𝘶𝘢𝘳 𝘮𝘦 𝘬ë𝘵ë 𝘧𝘪𝘭𝘭𝘪𝘮 𝘵ë 𝘳𝘪 𝘥𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘻𝘪 𝘱𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴 𝘵ë 𝘧𝘪𝘭𝘭𝘰𝘫 𝘬𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘪”.

 “𝘕𝘫𝘦𝘳ë𝘻𝘪𝘵 𝘬ë𝘵𝘶 𝘫𝘢𝘯ë 𝘴𝘩𝘶𝘮ë 𝘵ë 𝘮𝘪𝘳ë 𝘥𝘩𝘦 𝘶𝘯ë 𝘱𝘰 𝘯𝘥𝘫𝘦𝘩𝘦𝘮 𝘴𝘪𝘬𝘶𝘳𝘴𝘦 𝘯ë 𝘴𝘩𝘵ë𝘱𝘪𝘯ë 𝘵𝘪𝘮𝘦”.

“𝘋𝘰 𝘵ë 𝘫𝘢𝘱 𝘮ë 𝘵ë 𝘮𝘪𝘳ë𝘯 𝘦 𝘮𝘶𝘯𝘥𝘴𝘩𝘮𝘦 𝘲ë 𝘬𝘭𝘶𝘣𝘪 𝘵’𝘪 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘫ë 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘬𝘵𝘪𝘷𝘢𝘵 𝘲ë 𝘬𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘴𝘩𝘵𝘳𝘶𝘢𝘳”.

“𝘕𝘫𝘰𝘩 𝘴𝘩𝘶𝘮ë 𝘯𝘨𝘢 𝘭𝘰𝘫𝘵𝘢𝘳ë𝘵 𝘲ë 𝘫𝘢𝘯ë 𝘬ë𝘵𝘶 𝘥𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘰𝘫 𝘲ë 𝘫𝘦𝘮𝘪 𝘯𝘫ë 𝘨𝘳𝘶𝘱 𝘪 𝘧𝘰𝘳𝘵ë 𝘲ë 𝘥𝘰 𝘵ë 𝘭𝘶𝘧𝘵𝘰𝘫𝘮ë 𝘱ë𝘳 𝘰𝘣𝘫𝘦𝘬𝘵𝘪𝘷𝘢𝘵 𝘲ë 𝘪 𝘬𝘦𝘮𝘪 𝘵ë 𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰𝘴𝘶𝘳 𝘲ë 𝘯𝘨𝘢 𝘥𝘪𝘵𝘢 𝘦 𝘱𝘢𝘳ë”.

“𝘛𝘪𝘧𝘰𝘻ë𝘷𝘦 𝘪’𝘶 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘵𝘰𝘫 𝘲ë 𝘥𝘰 𝘵ë 𝘢𝘯𝘨𝘢𝘻𝘩𝘰𝘩𝘦𝘮 𝘮𝘢𝘬𝘴𝘪𝘮𝘢𝘭𝘪𝘴𝘩𝘵 𝘯ë 𝘴𝘦𝘤𝘪𝘭ë𝘯 𝘯𝘥𝘦𝘴𝘩𝘫𝘦 𝘥𝘩𝘦 𝘥𝘰 𝘵ë 𝘱𝘶𝘯𝘰𝘫𝘮ë 𝘱ë𝘳 𝘵’𝘪 𝘨ë𝘻𝘶𝘢𝘳 𝘢𝘵𝘢 𝘯ë 𝘴𝘦𝘤𝘪𝘭ë𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘫 𝘵𝘺𝘳𝘦”, njofton faqja zyrtare e Klubit Gjilani. /2LONLINE.com/

KOMENTE