Aktakuzë për keqpërdorim seksual të personave nën moshën 16 vjeçare

Aktakuzë për keqpërdorim seksual të personave nën moshën 16 vjeçare

Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, pranë Gjykatës Themelore në Gjilan, ka ngritur aktakuzë ndaj të pandehurit J.D., për shkak të veprës penale ‘’keqpërdorimi seksual i personave nën moshën gjashtëmbëdhjetë (16) vjeçare’’.

Sipas aktakuzës, në muajin mars të vitit 2018, i pandehuri J.D. (1977), nga komuna e Kamenicës, e ka marrë të dëmtuarën e mitur K.S. të moshës trembëdhjetë vjeçare, me automjetin e tij kombi dhe e ka dërguar në Prizren, ku edhe e kalojnë natën në automjet dhe për qëllime seksuale, e keqpërdor seksualisht të njëjtën.

Vlen të theksohet se, i pandehuri e ka marrë me vete në Prizren, tri herë të dëmtuarën e mitur, së bashku me dy vajzat e tij të mitura.

Në këtë mënyrë, i pandehuri ka kryer veprën penale ‘’keqpërdorimi seksual i personave nën moshën (16) gjashtëmbëdhjetë vjeçare’’, e paraparë në nenin 235 paragrafi 2 nën paragrafi 2.3 lidhur me nenin 232 paragrafi 3 nën paragrafi 3.7 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Në fund, Prokurori i Shtetit, i ka propozuar Gjykatës kompetente në Gjilan, që të pandehurin të e shpallë fajtor, për veprën e kryer penale dhe ndaj të njëjtit të shqiptoj dënimin e merituar sipas ligjit.

KOMENTE