Vitia përfituese e projekteve në vlerë prej 1.250.000 €

Vitia përfituese e projekteve në vlerë prej 1.250.000 €

Ministri i Infrastrukturës, Lutfi Zharku dhe kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti, nënshkruan Memorandumin e mirëkuptimit për financimin e disa projekteve në ndërtimin e rrugëve të reja në këtë komunë.

MI-ja do të financojë realizimin e asfaltimit të rrugëve:

  • Ndërtimi i urës mbi lumin Morava në Viti, afër kompleksit të shkollave të mesme, në vlerë prej 300,000 €.
  • Zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës Sadovina e Jerlive – Dardani (kyqja në autostradë), në vlerë prej 500,000 €.
  • Asfaltimi i rrugës Gërmovë – Goshicë në Viti, në vlerë prej 150,000 €.
  • Asfaltimi i rrugës Mogillë – Skifteraj (rruga Cemelit) në Kllokot – Viti, 150,000 €.
  • Zgjerimi i rrugës nga Drobeshi deri të rruga e Mogillës në Viti, 150,000 €.

Sipas këtij memorandum, MI-ja obligohet të sigurojë mjetet financiare për realizimin e projekteve, ndërsa, Komuna e Vitisë duhet të sigurojë kushtet e nevojshme për realizimin e projekteve për operatorët ekonomikë, të kryejë procedurat e tenderimit të këtyre projekteve, të caktojë komisionin e vlerësimit, projekt-menaxherin, si dhe komisionin për inspektimin final të punimeve, në të cilin do të marrë pjesë një anëtar i MI-së.

Komuna obligohet që të sigurojë kushtet e nevojshme, që projekti të realizohet pa pengesa brenda afatit të caktuar, në përputhje me ndarjet buxhetore dhe me kualitet të lartë.

Po ashtu, Komuna është e obliguar të njoftojë MI-në për rrjedhat e realizimit të projektit, të kryejë çdo lloj shpronësimi të nevojshëm për zbatimin e këtyre projekteve, përfshirë procedurat e kompensimit në bashkëpunim me Ministrinë e Ambinetit dhe Planifikimit Hapsinorë dhe Ministrinë e Financave dhe të hartojë projektin për çdo investim infrastrukturor, i cili kryhet sipas këtij Memorandumi

KOMENTE