U mbajt mbledhja e pestë e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa

U mbajt mbledhja e pestë e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa

Sot në Viti është mbajtur mbledhja e pestë e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Finacna. Në fillim të këtij takimi Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Vitisë, Naim Pira i ka njoftuar anëtarë e këtij komiteti mbi vlerësimin e ligjshmërisë së akteve të nxjerra nga Kuvendi Komunal i Vitisë, nga mbledhja e kaluar. Ai theksoi se të gjitha aktet e nxjerra janë shpallur të ligjshëm nga ana e Departamentit Ligjor i MAPL-së përveç një vendimi që ka të bëjë me caktimin e lokacionit për vendosjen e shtatores kushtuar dëshmorit „Safet Rexhepi“ në fshatin Zhiti.

Ndonëse në këtë mbledhje ishte e paraparë të shqyrtohen 11 pika të rendit të ditës me kërkesën e anëtarëve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe me votat e shumicës janë larguar nga rendi i ditës këto pika:

Pasqyrat Financiare të buxhetit Komunal për periudhën janar-mars 2019

Informatë (raport) mbi punën e Komisionit për zgjedhjen e kryetarëve dhe këshillave të fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane.

Informatë për Manifestimin Flakadani i Karadakut edicioni XVIII 11. Informata për KEDS-in.
Informata për KEDS-in.

Megjithatë në këtë mbledhje me shumicë votash janë votuar këto pika të cilët pritet të shkojnë për shqyrtim në mbledhjen e radhës së Kuvendnit Komunal të Vitisë:

Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për ndryshim plotësim të vendimit me nr.01- 410/03-71 të datës: 08.02.2018, të KKSB.

Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shpalljen në diskutim publik për propozimin rregulloren mbi themelimin dhe strukturimi e asamblesë komunale të fëmijëve.

Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shpalljen në diskutim publik për propozimin rregulloren për realizimin e të drejtave të fëmijëve përmes sistemit qeverisës komunale Miqësorë për fëmijë.

Ndërkaq pas shqyrtimit përkrahjen e shumicës nuk e kanë marrë këto pika:

Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për shpalljen qytetar nderi ishe Presidentin e Republikës së Shqipërisë z.Bujar Nishani.

Nisma për nxitjen e bashkëpunimit nder komunal me Komunën e Kllokotit në fushën e infrastrukturës rrugore. b) Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit të nismës se kryetarit të Komunës së Vitisë për bashkëpunimin nder komunal me Komunën e Kllokotit në fushën e infrastrukturës rrugore. c) Propozim vendimin për autorizimin e Kryetarit të Komunës së Vitisë për të filluar konsultimet me Komunën e Kllokotit për bashkëpunimin nder komunal me Komunën e Kllokotit në fushën e infrastrukturës rrugore.

Propozim për shqyrtimin dhe miratimin e propozim vendimit për ndryshim plotësim të vendimit me nr. 01-410/03-129 i datës 28.02.2018 për formimin e komitetit për planifikim rregullim të hapësirave dhe mbrojtjen të mjedisit

KOMENTE