Sot mbahet seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit-Ja rendi i punës

Sot mbahet seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit-Ja rendi i punës

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës) ) më 15.05.2017 në ora 10:00

R E N D  P U N E

1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit dhe miratimi i procesverbalit të seancës së kaluar

2. Rekomandimet e Komitetit për Politikë dhe Financa:

2.1 Raporti i punës për vitin 2016 i Eco-Higjiena SH.P.K Gjilan

2.2 Raporti i Komisionit komunal për zgjedhjen e Këshillave të fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane

3. Të ndryshme

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës) më 15.05.2017në ora 10:00.

KOMENTE