Nesër (31 tetor) mbahet seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit-Ja rendi i punës

Nesër (31 tetor) mbahet seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit-Ja rendi i punës

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës) më 31.10.2018 në ora 10:00.

R E N D P U N E

Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar

Rekomandimet e Komitetit për Politikë dhe Financa:

Raporti financiar për periudhën Janar-Shtator 2018
Raporti i punës për periudhën Janar-Shtator 2018 i NPL “Tregu”, i NPL “Stacioni i Autobusëve” dhe i KRM “Ecohigjiena”
Propozim vendimi për emërimin e anëtarëve të Komisionit Komunal të Aksionarëve në Ndërmarrjen Publike Lokale “Tregu”-Gjilan
Propozim vendimi për emërimin e anëtarëve të Komisionit Komunal të Aksionarëve në Ndërmarrjen Publike Lokale “Stacioni i Autobusëve”-Gjilan
Propozim vendimi për emërimin e anëtarëve të Komisionit Komunal të Aksionarëve në PPP “Ecohigjiena” ( për pjesën publike të KRM “Higjiena”) në Gjilan
Informatë e Drejtorisë për Arsim rreth përfundimit të vitit shkollor 2017/2018 dhe fillimit të vitit shkollor 2018/2019
Kërkesë për Kompensimin e Komisionit për ndarjen e Bursave për student të dalluar
Raporti i komisionit për mbikëqyrjen e Dezinsektimit, Dezinfektimit dhe Deratizimit
Të ndryshme

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës) më 31.10.2018 në ora 10:00.

KOMENTE