Në Gjilan mbahet dëgjim publik për shpronësim të pronave për ndërtimin e rrugëve katër korsi

Në Gjilan mbahet dëgjim publik për shpronësim të pronave për ndërtimin e rrugëve katër korsi

Nën organizimin e Ministrisë së Mjedisit dhe asaj të Infrastrukturës, sot në Gjilan është mabjtur dëgjim publik me qytetarët me qëllim të njoftimit nga afër me procedurat e shpronësimit të pronave të paluajtshme për rrugët katër korsi, Gjilan-Livoç i Ulët- Kllokot dhe Gjilan-Livoç i Epërm.

Në këtë ngjarje kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga niveli lokal, drejtori i Kadastrit, Sadudin Berisha, drejtori i Urbanizmit, Valon Shefkiu dhe ai i Shërbimeve Publikë dhe Infrastrukturës, Naser Korqa.

Qytetarët e shumë të pranishëm në këtë dëgjim publik, u njoftuan për së afërmi me parcelat që preken direkt nga ndërtimi i këtyre dy rrugëve përmes grafikoneve, duke interaktuar për të dhënë qëndrimet e tyre për detajet, kërkesat dhe rekomandimet e tyre.

Samir Bruqi, zyrtar i lartë i Departamentit të Shpronësimit në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, tha se vlerësimet e pronave do të bëhen në përputhje me ligjin për shpronësim, derisa pagesa e tyre do të bëhet në afatin sa më të shpejt të mundshëm.

Ai ka thënë se për pakënaqësitë eventuale sa i përket çmimeve të shpronësimit, qytetarët mund t’i drejtohen gjykatave.

Përndryshe, ndërtimi i rrugëve hyrëse dhe dalëse Gjilan-Livoç i Ulët-Kllokot dhe Gjilan-Livoç i Epërm, kap koston e mbi 14 milionë eurove, me investim të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe me implementim nga Ministria e Infrastrukturës.​

KOMENTE