Memorandum bashkëpunimi për implementimin e pilot projektit duke përdor sistemin efiçient të ndriçimit

Memorandum bashkëpunimi për implementimin e pilot projektit duke përdor sistemin efiçient të ndriçimit

Komuna e Vitisë nënshkroi një memorandum bashkëpunimi me AKEE-në për implementimin e pilot projektit duke përdor sistemin efiçient të ndriçimit.

Komuna e Vitisë dhe Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, kanë nënshkruar sot një memorandum mirëkuptimi, për zbatimin e pilot projektit “Promovimi I Efiçiencës së Energjisë në nivel lokal përmes zbatimit të masave të Efiçiencës së Energjisë.

Qëllimi i kësaj marrëveshje është bashkëpunimi i ngushtë midis palëve nënshkruese në implementimin e pilot projektit, duke përdor sistemin efiçient të ndriçimit.

Ky projekt, është në pajtim të plotë me zbatimin e Planit Nacional për Efiçiencë të Energjisë dhe është vazhdim i bashkëpunimit në fushën e promovimit të efiçiencës në mes të Ministrisë dhe Komunave të Kosovës e që kontribuon në përmbushjen e obligimeve të Kosovës ndaj Traktatit të Komunitetit të Energjisë (TKE)./2LONLINE.com/

KOMENTE