Bletët kuptojnë matematikën, e thonë shkencëtarët

Bletët kuptojnë matematikën, e thonë shkencëtarët

Një studim ka dëshmuar se bletet mund të mbledhin dhe zbresin, si dhe të jenë në gjendje të kuptojnë konceptin e zero.

Studiuesit thonë se zbulimi zgjeron kuptueshmërinë thonë për marrëdhënien midis madhësisë së trurit dhe fuqisë së trurit.

Të udhëhequr nga hulumtuesit e Universitetit RMIT në Australi, studimi tregoi se bletët mund të mësohen të njohin ngjyrat si përfaqësime simbolike për shtimin dhe zbritjen.

Shkencëtarët thonë se zbulimi që edhe truri miniaturë i një bletë mund të kuptojë operacionet themelore matematikore ka implikime për zhvillimin e ardhshëm të Inteligjencës Artificiale, veçanërisht në përmirësimin e të mësuarit të shpejtë.

Zgjidhja e problemeve të matematikës kërkon një nivel të sofistikuar të fuqisë së trurit, që përfshin menaxhimin kompleks mendor të numrave, rregullave dhe kujtesën afatshkurtër të punës.

 

KOMENTE