Njerëzit që praktikojnë fenë e tyre janë më të lumtur

Njerëzit që praktikojnë fenë e tyre janë më të lumtur

Njerëzit që praktikojnë një fe në mënyrë aktive mund të jenë më të lumtur se pjesa tjetër, thotë një studim i ri.

Një studim i Pew Research analizoi të dhënat e sondazhit nga më shumë se dy duzina vende për të krahasuar mënyrën e jetesës së vetë-raportuar të personave fetarë dhe jofetar.

Në përgjithësi, studiuesit zbuluan se njerëzit aktivë fetarë kanë tendencë të jenë më të lumtur, megjithëse nuk janë domosdoshmërisht më të shëndetshëm sa i përket stërvitjes ose nivelit të obeziteit.

Përderisa lidhja midisë fesë dhe shëndetit nuk mund të kenë qenë kaq të qarta, gjetjet për lumturinë e vetë-raportuar janë të habitshme, thonë studiuesit.

KOMENTE