+757 gjoba në bazë të ligjit për pandeminë, +737 gjoba trafiku

+757 gjoba në bazë të ligjit për pandeminë, +737 gjoba trafiku

Për çdo 24 orë, nga Policia e Kosovës, raportohet për gjobat që shqiptohen për qytetarë që nuk po i respektojnë masat e vendosura nga institucionet shëndetësore ndaj COVID-19. Janë +757 të tilla që iu janë shqiptuar qytetarëve që kanë ra ndesh me këtë ligj, transmeton Portali 2LONLINE.com.

Po ashtu policia ka shqiptuar edhe 737 tiketa për drejtues automjetesh, për shkelje të rregullave në komunikacion.

Ndërsa brenda 24 orëve të fundit janë shkaktuar 14 aksidente me dëme materiale dhe 30 aksidente me të lënduar.

Janë arrestuar edhe 25 persona, 15 prej tyre janë dërguar në mbajtje dhe 6 në vuajtje të dënimit. /2LONLINE.com/

KOMENTE