Zero tolerancë për vozitësit që shkelin rregullat në trafik!

Zero tolerancë për vozitësit që shkelin rregullat në trafik!

“Policia e Kosovës apelon vozitësit të jenë të përmbajtur gjatë drejtimit të mjeteve të tyre, ti respektojnë rregullat dhe ligjet e trafiku, ta përshtatin shpejtësinë konform rregullave dhe gjendjes në rrugë”, ka thënë Ismet Hashani, zëdhënës i Policisë së Kosovës (PK), në Drejtorinë Rajonale në Gjilan.

Ai tha se për arsye preventive që të mos kemi aksidente, apo të ketë sa më pak të jetë e mundur, Policia e Kosovës është e përkushtuar dhe ka shtuar gatishmërinë për parandalimin dhe zvogëlimin e aksidenteve.

“Zero tolerancë do të keë për të gjithë ata vozitës që takohen duke i thyer normat dhe rregullat ligjore”, ka thënë zëdhënësi Hashani.

Përndryshe, ja aktivitetet e trafikut rajonal për periudhën kohore 01-31 Korrik 2018

• Tiketa të shqiptuara për persona fizik deri në 500€, gjithësejt 2809
• Tiketa të shqiptuara për persona juridik deri në 1000€, gjithësejt 5
• Tiketa të shqiptuara për gjykatë gjithësejt 177
• Total tiketa gjobitëse 2991

Kundërshtimet e pranuara dhe procedura në komisionin për vendosje

• Numri I tiketave gjobitëse që janë paraparë një pikë negative gjithësejt 6
• Numri I tiketave gjobitëse që janë paraparë dy pikë negative gjithësejt 22
• Numri I tiketave gjobitëse që janë paraparë tri pikë negative gjithësejt 1

Numri i tiketave gjobitëse që janë paraparë pikë negative gjithësejt 29

Ndalimi i drejtimit të mjetit(konfiskimi i përkohëshëm) 31 gjoba
• Ndalimi i drejtimit të mjetit për tre muaj 23 gjoba
• Ndalimi i drejtimit të mjetit prej tre deri në gjashtë muaj 3
• Ndalimi i drejtimit të mjetit gjashtë muaj 5 gjoba

KOMENTE