Mrika Krasniqi Shala kërkon besimin tuaj për asamble komunale!

Mrika Krasniqi Shala kërkon besimin tuaj për asamble komunale!

Mrika Krasniqi Shala është kandidate për anëtare të Kuvendit Komunal të Gjilanit.

Studimet i ka përfunduar në Shkenca Ekonomike, drejtimi Administrim Biznesi.

Përvojën profesionale e ushtron në fushën e burimeve njerëzore dhe administratës. Angazhimin politik e ka filluar në Gjilan, ku edhe po e zhvillon fushatën. Bazuar në përvojën e saj në burime njerëzore, Mrika Krasniqi Shala thotë që ka potencial të jashtëzakonshëm rinor në Komunën e Gjilanit.

Përgatitja e të rinjve për tregun e punës duhet të fillojë në moshë të hershme ndërsa për përcaktimin profesional, është e nevojshme që të ndërtojmë sistem dhe krijojmë kushte.

Lidhur me ketë Mrika Krasniqi Shala ka përpiluar një program që synon ta realizojë gjatë mandatit në asamble.

“Prioritet i imi do të jetë mbështetja e të rinjve, në fushën e arsimit dhe përgatitjes profesionale. Në shkollat tona profesionale mungojnë kushtet për vijimin e praktikës, siç e kemi rastin me Shkollën e Mesme të Mjekësisë, pa lënë anash shkollat tjera. Në të gjitha mungojnë laboratorët për mësim praktik ose/dhe pajisjet e nevojshme. Gjithashtu, fokus i imi do të jetë përmirësimi i Shërbimit Shëndetësor në QKMF dhe QMF. Do të mundohem të ndikoj në zhvillimin e Sportit dhe Kulturës. Synim tjetër kam përmirësimin e kushteve për aktoret e teatrit të qytetit. Punë, përkushtim dhe drejtësi “.  – Mrika Krasniqi Shala.

Voto #142 Partia e Drejtësisë
Voto #6 Mrika Krasniqi Shala

Partia e Drejtësisë, Dega në Gjilan
/Hapësirë e rezervuar për fushatë/

KOMENTE