Komuna e Kamenicës hap thirrjen për bursa për nxënësit e shkollave fillorefotoilustrim

Komuna e Kamenicës hap thirrjen për bursa për nxënësit e shkollave fillore

Komuna e Kamenicës përkatësisht Drejtoria Komunale e Arsim hap thirrjen për aplikim për bursa për vitin shkollor 2021.

Bursa do të ndahen për 31 nxënës të Shkollave Fillore.

Kriteret e aplikimit janë:

Të jenë banorë të Kamenicës nga këto lokalitete:

Marocë,  Velegllavë, Poliqkë, Bllatë, Lagjja e Ibrahimëve  (Koretin), Gjyrishec, Krilevë, Lajçiq, Desivojcë.

Vlera minimale e bursës për një nxënës për një vit është 270.

Për dokumentet dhe formën e aplikimit klikoni në linkun më poshtë:

KETU

KOMENTE