Komiteti për Komunitete ka mbajtur mbledhjen e rregullt

Komiteti për Komunitete ka mbajtur mbledhjen e rregullt

Komiteti për Komunitete ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt. Gjatë kësaj mbledhje ndër tjerash janë dhënë dy propozime për fshatin Binçë.

Konkretisht thënë, ky Komitet propozoj që në afërsi të shkollës së fshatit të vendosët një polic i shtrirë për sigurinë e këmbësoreve, e në veçanti të nxënësve, si dhe që të riparohet gypi i ujit në shkollën e fshatit.

KOMENTE