Fillojnë trajnimet në kuadër të projektit “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal”

Fillojnë trajnimet në kuadër të projektit “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal”

Në Kamenicë, 40 qytetarë fillojnë trajnimet në kuadër të projektit “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal”.

Drejtoresha për Zhvillim Ekonomik dhe Diasporë Majlinda Krasniqi, ka bërë monitorimin e trajnimeve që janë duke u mbajtur në kuadër të projektit “Përkrahje Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik në Nivel Komunal”.

Ajo bashkë me përfaqësuesen nga Ministria e Administrimit dhe Pushteti Lokal, Fetije Begolli dhe përfaqësuesin e organizatës Help Kosovo, Valon Hyseni, i kanë vizituar disa nga bizneset që janë duke i trajnuar të rinjtë në fushat të cilat ata i kanë zgjedhur.

Javë më parë, Kryetari i Komunës së Kamenicës, Qëndron Kastrati ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me organizatën gjermane Help Kosovo, e cila kapë vlerën prej 13 mijë eurosh e që janë të destinuara vetëm për trajnime.

Projekti ka si fokus ngritjen e kapaciteteve në sferën ekonomike dhe uljen e nivelit të varfërisë dhe sipas kësaj marrëveshjeje, organizata Help do të ofrojë trajnime profesionale për së paku 40 qytetarë të Komunës së Kamenicës.

KOMENTE