Voto për përfaqësim fisnik të deputetit në Parlamentin e Kosovës

Voto për përfaqësim fisnik të deputetit në Parlamentin e Kosovës

Voto për përfaqësim fisnik të deputetit në Parlamentin e Kosovës

Voto Rexhep Kadriun numër 82, njeriun e dinjitetshëm të këni përfaqësim fisnik të deputetit në Parlamentin e Kosovës.

Voto Rexhep Kadriu 82

*Hapësirë e sponsorizuar – Zgjedhjet Nacionale 2017

Voto Rexhep Kadriun numër 82, njeriun e dinjitetshëm të këni përfaqësim fisnik të deputetit në Parlamentin e Kosovës.Voto Rexhep Kadriu 82

Posted by Rexhep Kadriu on Monday, June 5, 2017

KOMENTE