Vitiasit pjesë e programit “Specialist i zhvillimit lokal”

Vitiasit pjesë e programit “Specialist i zhvillimit lokal”

Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti dhe kryesuesi i Kuvendit Komunal, Naim Pira kanë marrë  pjesë në ceremoninë e shpërndarjes së certifikatave për pjesëmarrësit në programin “Specialist i zhvillimit lokal” të organizuar nga Rinvest.

Me këtë rast nga Komuna e Vitisë në këtë program janë certifikuar: Nora Frangu, Baki Musa dhe Donjeta Sadiku.

KOMENTE