Vendosen tabelat orientuese në objektin e komunës së Kamenicës

Vendosen tabelat orientuese në objektin e komunës së Kamenicës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme në Kamenicë (DAP), ka vendosur tabela orientuese në objektin komunal.

Drejtoresha e DAP-it, Brikenë Ramabaja tha se vendosja e këtyre tabelave do ta bëj më të lehtë orientimin e qytetarëve nëpër drejtori e njësi brenda tyre.

Sipas saj, për ta bërë më të lehtë qasjen e të gjithë qytetarëve pa dallim, të gjitha tabelat janë edhe në gjuhën serbe e atë angleze.

KOMENTE