Universiteti “Kadri Zeka” gati për vitin akademik 2016/2017

/2L ONLINE/ – Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka aprovuar numrin e studentëve të rinj, të cilët do të pranohen në programet e akredituara të nivelit bachelor në universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan.

Kështu Universiteti “Kadri Zeka”, në nivelin e parë të studimeve në vitin akademik 2016/2017 do të pranojë 1504 studentë të rregullt duke përfshirë edhe kuotat nga Lugina e Preshevës dhe komunitetet pakicë.

Edhe kësaj radhe Universiteti “Kadri Zeka” për vitin akademik 2016/2017 do të pranojë studentë në katër fakultete respektivisht në shtat programe të studimit: në Fakultetin e Edukimit programet e studimit Arsimi Fillor dhe Parashkollor , në Fakultetin Ekonomik me programe studimi Menaxhment, Banka Financa dhe Kontabilitet dhe Marketing, në Fakultetin Juridik dhe në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike./2L ONLINE/

KOMENTE