Universiteti i Gjilanit për herë të parë do të fillojë me studimet master

Universiteti i Gjilanit për herë të parë do të fillojë me studimet master

Universiteti “Kadri Zeka”në Gjilan për herë të parë do të fillojë me studimet master.

UKZ ka dy programe studimi të nivelit master, programin E-Qeverisja, program ky i përbashkët mes Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, Fakultetit Juridik dhe Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Kadri Zeka” dhe programin Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike, program i përbashkët me Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, Universitetin “Ukshin Hoti” në Mitrovicë dhe Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë.

Të hënën, më 20 nëntor 2017 në ora 14:00, Salla A34 bëhet hapja solemne e studimeve Master.

KOMENTE