UNDP-KFOS po vazhdon me asistencën për Organet komunale së Vitisë

/2L ONLINE/ – Në Kuadër të projektit “Ngritja e Kapaciteteve dhe Përformanca e Organeve Komunale” të asistuar nga këshilltari I UNDP-KFOS, Flamur Zeqiri dhe në bashkëpunim me zyrtarin përgjegjës të Zyrës Komunale për Integrime Evropiane të Komunës së Vitisë, Përparim Sadikun, në vazhdën e takimeve punuese me drejtoritë komunale, është mbajtur takimi i radhës me Drejtorinë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale.

Gjatë këtij takimi është diskutuar rreth realizimit të objektivave komunale, që dalin nga Plani I Veprimit për Marrëveshjen e Asocim Stabilizimit (MSA) 2015, mekanizmi i koordinimit ndër institucional, zhvillimi i mekanizmit të përgjegjësisë dhe llogaridhënies si dhe për zhvillimin e sistemit të monitorimit dhe vlerësimit.

Përndryshe takimet e tilla pritet të mbahen në të ardhmen edhe me drejtoritë tjera, njësitë dhe zyrat komunale dhe kanë si qëllim kryesor zhvillimin e kapaciteteve komunale, funksionalizimin dhe ngritjen e përformances së punës brenda institucionale të organeve komunale në kuadër të obligimeve që dalin nga Agjenda Evropiane për nivelet komunale.

Ndërkaq përkrahja e UNDP-KFOS-it për organet komunale me takimet e tilla u cilësuan si të nevojshme në fushën e përformancës sa më të mirë të institucioneve lokale të Vitisë./2L ONLINE/

KOMENTE