U mbajt diskutimi publik për propozim rregulloren për Transparencë në Komunën e Vitisë

U mbajt diskutimi publik për propozim rregulloren për Transparencë në Komunën e Vitisë

Sot në Viti, është mbajtur diskutimi publik për Propozim Rregulloren për Transparencë në Komunën e Vitisë.

Me këtë rast Zyrtarët për Informim Publik, Agron Abazi dhe Mustafë Mehmeti kanë prezantuar këtë propozim rregullore e cila është harmonizuar me udhëzimet e reja administrative që kanë të bëjnë kryesisht me transparencën por edhe me ligjin e ri për Qasje në Dokumentet Publike. Gjithashtu gjatë këtij takimi u bë me dije se ky propozim dokument me vendimin e Kuvendit Komunal të Vitisë, ka qenë në shqyrtim publik për një muaj ndërsa harmonizimi i tij ligjor është bërë nga Zyra Ligjore në Viti.

“Kjo propozim rregullore është në interes të publikut me të cilën rritet transparenca komunale dhe pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje. Ajo rregullon edhe pjesëmarrjen e publikut në mbledhjet e Kuvendit të Komunës dhe komiteteve të tij, takimet dhe konsultimet me publikun, para miratimit të akteve të Komunës, qasjen në dokumentet publike të Komunës, peticionet, publikimi i dokumenteve në ueb faqen zyrtare të komunës si dhe shumë procedura të tjera”, u shpreh Mehmeti.

Ai falënderoi Asociacionin e Komunave të Kosovës, Misionin e OSBE-së në Kosovë, Zyrën Ligjore në Viti si dhe të gjithë të tjerët që në punëtoritë e ndryshme të organizuar me Kolegjiumin e Transparencës kanë mbështetur hartimin e këtij dokumenti.

Gjatë këtij diskutimi publik të pranishmit kanë parashtruar disa pyetje por nuk pati rekomandime për ndryshimin e kësaj Propozim Rregullore. Gjithashtu Zyrtarët për Informim, theksuan se ky dokument do të shkoj për shqyrtim dhe votim në Kuvendin Komunal të Vitisë.

KOMENTE