Tryezë për: “Investimet Kapitale të Komunave të Regjionit të Anamoravës”

Tryezë për: “Investimet Kapitale të Komunave të Regjionit të Anamoravës”

Me organizimin e tryezës “Investimet Kapitale të Komunave të Regjionit të Anamoravës” ka përfunduar projekti tre mujor “Investometri – Sigurimi i transparencës dhe lligaridhënjes në shpenzimet publike për investime kapitale në nivel lokal”.

Menaxherja e projektit, Ardianë Halimi, para të pranishmëve ka shpalosur të dhënat e grumbulluara nga organizata, nga tereni, takimet që ka pasur me zyrtarët e gjashtë komunave (Gjilanit, Kamenicës, Vitisë, Ranillugut, Parteshit dhe Kllokotit) të drejtorive kompetente.

Po ashtu të pranishmit i informoi më shumë rreth platformës online investometri.com, ku qytetarët përmes teknologjisë informative mund të qasen dhe të njoftohen rreth investimeve kapitale që ndodhin në komunat e tyre.

Të pranishëm në këtë tryezë ishin zyrtarë të deleguar nga drejtorët e drejtorisë për Zhvillim Ekonomik, nga Komuna e Kamenicës ishte zyrtarja Znj.Qëndresa Kastrati dhe nga Komuna e Vitisë, zyrtari Z.Nexhat Arapi, ndërsa zyrtari/ja i/e deleguar nga Komuna e Gjilanit edhe pse kishte konfirmuar pjesëmarrjen në panel, nuk morri pjesë.

Dy zyrtarët nga Komuna e Kamenicës dhe Vitisë, treguan më shumë se çfarë investime kapitale do të bëhen për vitin 2019 në komunat e tyre, dhe me theks të veçantë theksuan se buxheti nuk duhet të orientohet vetëm duke investuar në infrastrukturë, por të orientohet në përmbushjen e kërkesave që kanë qytetarët për shërbime të tjera.

Projekti “Investometri” u financua nga National Endowment for Democracy (NED), zbatuar në nivel qendror nga Instituti për Politika të Zhvillimit ( INDEP) dhe implementuar për Komunat e Regjionit të Anamoravës nga organizata jo – qeveritare Vullnetarët e Qytetit (VEQ).

KOMENTE