Të shtunën mbahet provimi pranues për studimet pasdiplomike – master

Të shtunën mbahet provimi pranues për studimet pasdiplomike – master

Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, të shtunën, më 13 tetor 2018 në ora 09:00 mbahet provimi pranues për studimet pasdiplomike – MASTER, për vitin akademik 2018/2019.

UKZ do të regjistrojë 122 studentë të rregullt, për programet E-Qeverisja, program ky i përbashkët mes Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, Fakultetit Juridik dhe Fakultetit Ekonomik të Universitetit “Kadri Zeka” dhe programin Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike, program i përbashkët me Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren dhe Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë.

Universiteti do të regjistrojë deri në 12% , përkatësisht deri 12 studentë të rregullt nga komunitetet jo shumicë. Në studimet postdiplomike- master, mund të pranohen edhe kandidatët nga Lugina e Preshevës. Numri i tyre do të jetë 10 studentë të rregullt nga Lugina e Preshevës.

Shpallja e rezultateve të provimit pranues do të bëhet, më së voni, deri më 15 tetor 2018 në fakultetet përkatëse si dhe në ueb-faqen e universiteteve.

KOMENTE