Të shpërndajmë lumturi!

Të shpërndajmë lumturi!

Të jetuarit është proces i vazhdueshëm ku ti merr dhe jep. Njerëzit marrin që të mbijetojnë por gjithmonë japin diçka në këmbim.

E vetmja herë kur ata nuk kërkojnë asgjë është kur dhurojnë diçka e ndihmojnë dikë, e kjo është pasi ajo që merr njeriu nga bamirësia është lumturia se ka gëzuar dikë!

Të jesh një nga arsyet e një jete sa do pak më të mirë të dikujt tjetër është ndjenjë e papërshkrueshme e prandaj ne po fillojmë javën e bamirësisë!

Ftojmë të gjithë të cilët kanë sa do pak mundësi të na bashkangjiten që të shpërndajmë lumturi!

 Lusim të gjithë ata që kanë mundësi për gjëra ushqimore të na kontaktojnë!

Për donacione nga jashtë vendit nr. i xhirollogarisë : XK051702017700015315

Për donacione brenda vendit nr i xhirollogarisë : 051702017700015315

Fuqia e Bashkimit Rinor

https://www.facebook.com/fuqiabashkimitrinor

KOMENTE