Standardi i jetesës në Kosovë, nën mesataren evropiane, thonë statistikat

Agjencia e Statistikës së Kosovës i ka paraqitur të dhënat e bruto produktit vendor nga viti 2008 deri më 2013, ku u tha se me 2008 të hyrat në bruto produktin vendor ishin mbi 3 miliardë, derisa më 2013 mbi 5 miliardë.

Ndërsa, sa i përket standardit të jetesës së qytetarëve të Kosovës krahasuar me venet evropiane u tha se Kosova është nën mesatare.

KOMENTE