Sot pritet të zgjedhet Avokati i Popullit

​Kuvendi i Kosovës vazhdon seancën plenare ku prite të zgjedhet Avokati i Popullit, një anëtar joekzekutiv i Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, si dhe një anëtarë i Komisionit të Pavarur për Media.

Po ashtu, gjatë kësaj seance do të shqyrtohet propozimi për emërimin e kryetarit dhe të anëtarëve të Organit Shqyrtues të Prokurimit dhe propozimi për formimin e Komisionit Ad-hoc për përzgjedhjen e një anëtari të Komisionit të Pavarur për Mediave.

KOMENTE