Sot mbahet seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit-Ja rendi i punësfotoilustrim

Sot mbahet seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit-Ja rendi i punës

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës) më 24.05.2017 në ora 10:00.

R E N D P U N E

1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit dhe miratimi i procesverbalit të seancës së kaluar

2. Rekomandimet e Komitetit për Politikë dhe Financa:

1. Raporti i punës për vitin 2016 i Eco-Higjiena SH.P.K Gjilan

2. Raporti i Komisionit komunal për zgjedhjen e Këshillave të fshatrave, vendbanimeve dhe lagjeve urbane

3. Rishikimi i buxhetit 2017

3. Të ndryshme

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës) më 24.05.2017 në ora 10:00.

KOMENTE