Shkodra: “Të gjithë atë që do të bëjnë shkelje do të përballen me ligjin”

Shkodra: “Të gjithë atë që do të bëjnë shkelje do të përballen me ligjin”

Në Ministrinë e Punëve të Brendshme u mbajt takimi i autoritetit qeveritar për Strategjinë Shtetërore kundër Krimit të Organizuar dhe Planin e Veprimit 2018-2022. Takimin e hapi koordinatori nacional Kundër Krimit të organizuar, njëherit zëvendësministër i Punëve të Brendshme, z. Selami Shkodra.

Të gjithë akterët u njoftuan me strategjinë e re, e cila është miratuar në Qeverinë e Kosovës. Strategjia për periudhën 2018-2022 është vazhdimësi e strategjisë paraprake dhe në të janë të përfshirë aktivitete që do të ndihmojnë në luftimin e krimit të organizuar.

Fillimisht zëvendësministri Shkodra prezantoi para autoritetit Strategjinë Shtetërore dhe Planin e Veprimit kundër Krimit të Organizuar 2018-2022. Ai kërkoi angazhim të gjithë akterëve në mënyrë që të implementohen aktivitet e parapa në këtë strategji.

“Përkundër përpjekjeve të vazhdueshme që po bën Policia e Kosovës në luftimin e krimit të organizuar, kërkojë angazhim shtesë duke marrë për bazë rastet e fundit të shtimit të veprave penale. Kam besim të plotë se Policia e Kosovës është e aftë dhe do të menaxhojë edhe me këto raste me sukses ”, theksoi zëvendësministri Shkodra.

Në fund zëvendësministri Shkodra u zotua se do të bëhen përpjekje maksimale në luftimin e të gjitha llojeve të krimit në Kosovë dhe të gjithë atë që do të bëjnë shkelje do të përballen me ligjin.

Ministria e Punëve të Brendshme është bartëse kryesore e strategjive të mëparshme dhe nën udhëheqjen e saj ka hartuar Strategjinë dhe Planin e Veprimit kundër Krimit të Organizuar 2018-2022.

KOMENTE