Shëndetësia si prioritet i domosdoshëm

Shëndetësia si prioritet i domosdoshëm

Pandemia globale Covid-19 ka rënduar edhe me shumë sistemin tonë të brishtë shëndetësor. Përkundër punës së madhe që Qeveria Hoti ka bërë kohën e fundit, rivitalizimi i sistemit tonë shëndetësor është domosdoshmëri e kohës.

Ajo që kemi pare deri më tani ka qenë shpeshëherë vecse kamuflim i gjendjes së stërkequr në sistemin tone shëndetësor. Një emergjencë e renovuar me pllaka të reja, e mure të lyera bukur, dhe një TV e pushimore për pacientë, është gjë e mirëseardhur por jo e mjaftueshme për një shëndetësi që shëron.

Edhe në këtë aspect, ngjashëm sikur në sistemin arsimor, kryesisht problemi është shikuar si dicka që mund të zgjidhet me ripërtritjen materiale të sistemit. Jo domosdoshmërisht. Përvec kësaj, në sistemin tone shëndetësor duhet investuar shumë më shumë në ndryshimin e përceptimit të punonjësve shëndetësor kundrejtë pacientëve, në kulturën e shërbimit, si dhe në vlerësimin që duhet dhënë mantelbardhëve, të cilët në këtë kohë pandemie dëshmuan se janë heronjë të vërtetë.

Kanadaja, një vend mik yni, vlerësohet botërisht për një system shëndetësor cilësor dhe funksional. Kanadaja ofron një shëndetësi publike që shëron. Sistemi shëndetësor kanadez financohet nga qeveria, përmes fondit publik të sigurimit shëndetësor që paguhet direkt nga taksapaguesit vendas. Kosova, duke qenë një vend shumë me i vogël se Kanadaja, ka mundësi të shumeta që të realizojë një system shëndetësor që shëron duke sjellë në dritë Fondin e Sigurimeve Shëndetësore dhe të njejtin duke e vënë në dispozicion të financimit direkt të sistemit tone shëndetësor. Implementimi i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore është stërvonuar tanimë. Kjo do të mund të bëhej në bashkëpunim me një vend sic është Kanadaja duke marrë parasysh përvojën e tyre, e bile edhe ndihmën e tyre buxhetore në këtë drejtim, pasi që jemi vende shumë miqësore.

Unë besoj se Kosova mund të ofrojë një shëndetësi që shëron. Këtë mund ta bëjmë bashkë, duke nderuar matelbardhët për punën e tyre, si dhe duke respektuar e ndihmuar pacientët me nevojat e tyre, në cdokohë.

#LDK132 #FatonBislimi43 #Lojalitet #Durim #Kurajo

KOMENTE