Seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit mbahet më 11.02.2021 nga ora 10:00fotoilustrim

Seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit mbahet më 11.02.2021 nga ora 10:00

Seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit mbahet më 11.02.2021 nga ora 10:00

R E N D    P U N E 

 1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar,
 1. Rekomandimet e Komitetit për Politikë dhe Financa:
 1. Draft Rregullorja (KGJ) Nr.1/2021 për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve
 1. Draft Statuti i Qendrës Kulturore Evropiane në Komunën e Gjilanit
 1. Propozim vendimi për plotësimin dhe ndryshimin e kushteve ndërtimore në Zonën Blloku “ B 4 “ në kuadër të Planit Rregullues Urban “Kodra e Thatë” në Gjilan
 1. Propozim Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit 01.Nr.016-97319 të dates 18.09.2017 për ndryshimin  e destinimit të planifikuar në një pjesë të parcelës kadastrale Nr.5206-0, në kuadër të Planit Rregullues Urban “Livadhet e Arapit” në Gjilan,
 1. Propozim vendimin paraprak për dhënien në shfrytëzim afatgjatë (nga 15-99 vite) të pronave të pluajtshme të Komunës përmesë procedurave të Shprehjes së Interesit
 1. Propozim Vendimin për formimin e Komisionit vlersues të ofertave
 1. Ndarja e mjeteve financiare për deshifrimin dhe përkthimin e mbishkrimeve në Gjuhën Osmane të gurëve mbivrrerrozorë në regjionin e Anamoravës (Gjilan, Viti, Kamenic)
 1.  Informatë për suksesin në gjysmë vjetorin e parë të vitit shkollor 2020-2021 dhe fillimin e gjysmëvetorit të dytë
 1.   Të ndryshme

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës)  më 11.02.2021  në  ora 10:00. /2LONLINE.com/

KOMENTE