Punëtori për të kontribuuar në Wikipediafotoilustrim

Punëtori për të kontribuuar në Wikipedia

Më 11 shkurt në SHMU “Abaz Ajeti” – Gjilan në ora 14:00-16:00 mbahet punëtori për të kontribuuar në Enciklopedinë e Lirë Wikipedia.

Wikipedia ngërthen në vete zhvillimin e aftësive teknike (wiki), drejtshkrimin dhe hulumtimin akademik në një. Punëtoria është parapërgatitje për vikendin kur secili nxënës do të shkruaj nga një artikull enciklopedik në Wikipedia.

Punëtoria mundësohet nga OJQ FLOSSK, me ndihmën financiare të Fondacionit Wikimedia nën përkujdesje të profesor Ismet Azizi.

KOMENTE