Puna në vikend shkak i depresionit

Puna në vikend shkak i depresionit

Hulumtimet e reja sugjerojnë se femrat që punojnë për shumë orë janë më të rrezikuara nga depresioni – më shumë sesa meshkujt që punojnë në të njëjtin orar.

Gjithashtu, hulumtimet thonë se edhe puna në vikend mund të jetë kontribuues i problemeve të ndryshme të shëndetit mendor. Kjo pasi që pakënaqësia me punën mund të kontribuojë në ndjenja depresive.

Shkencëtarët gjithashtu kanë theksuar se puna gjatë vikendeve lidhet me një rrezik më të lartë të depresionit te dy gjinitë, ku femrat që punojnë në vikend kanë 4.6% shanse të jenë më depresive, ndërkaq meshkujt 3.4%.

Ata kanë theksuar se lidhja mes punës në vikend dhe depresionit mund të jetë për shkak se ata që punojnë vikendeve gjithashtu kanë tendenca të bëjnë punë që paguhen më pak, ku depresioni është më prezent.

KOMENTE