Publikojnë një raport përmbledhës për përdorimin e teknologjisë dhe varësia nga interneti tek nxënësit

Publikojnë një raport përmbledhës për përdorimin e teknologjisë dhe varësia nga interneti tek nxënësit

Në “Ditën e Internetit të Sigurtë”, psikologët e shkollave të Kamenicës publikojnë një raport përmbledhës për përdorimin e teknologjisë dhe varësia nga interneti tek nxënësit.

Psikologët e shkollave fillore për gjatë muajit janar kanë realizuar një studim lidhur me përdorimin e teknologjisë dhe varësin nga interneti tek nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të ulëta të Komunës së Kamenicës.

Ky studim ka pasur për qëllim identifikimin e nivelit të varësisë nga teknologjia tek nxënësit, si dhe identifikimin e kohës që kalojnë nxënësit në internet dhe çka shohin më shumë.

Të gjitha aktivitetet lidhur me këtë ditë, janë realizuar në kuadër të projektit ‘’Së bashku kundër abuzimit të fëmijës’’, që është duke e implementuar Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me Qendra për Studime të Avancuara (FIT), në bashkëpunim me Komunën e Kamenicës. /2LONLINE.com/

KOMENTE