Prokuroria Themelore në Gjilan brenda 24 orëve ka ndaluar katër persona të dyshuar

Prokuroria Themelore në Gjilan brenda 24 orëve ka ndaluar katër persona të dyshuar

Prokuroria Themelore në Gjilan, brenda 24 orëve, në 4 (katër) raste të ndara, ka ndaluar 4 (katër) persona të dyshuar, në kohëzgjatje prej 48 orësh.

Nga Departamenti për Krime të Përgjithshme, janë ndaluar 3 (tre) të dyshuar për shkak të dyshimit të veprave penale ‘’Zjarrëvënie’’ nga neni 344, ‘’Sulm’’ nga neni 187 dhe ‘’Pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare’’ nga neni 409 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Ndërsa, nga Departamenti për Krime të Rënda, është ndaluar një person, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale ‘’Lëndim i rëndë trupor’’ nga neni 189 të KPRK-së.

Prokuroria, brenda afatit ligjor, ndaj të dyshuarve do të paraqet kërkesat për caktimin e masës së paraburgimit, në Gjykatën kompetente në Gjilan, pasi që duke pasur parasysh rrethanat e kryerjes së veprave penale, masat e tjera nuk do të ishin të mjaftueshme për të zhvillimin e mëtejmë të procedurës penale.

KOMENTE