Policia gjenë në Mitrovicë-veri sasi të mallit komercial pa mbulesë me dokumentacion përkatës

Policia gjenë në Mitrovicë-veri sasi të mallit komercial pa mbulesë me dokumentacion përkatës

Policia e Kosovës, konkretisht Njësia rajonale për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion Mitrovicë-veri ka siguruar informacione se në Fshatin Zherevnicë – Zveçan gjendet një depo ku në të ka mallra komerciale të ndryshme për të cilat dyshohet se janë të kontrabanduara.

Hetuesit rajonal policor të Mitrovicës-veri kanë ndërmarrë veprime hetimore dhe operacionale ku edhe është identifikuar lokacioni ku gjendet kjo depo me pronar (A. R. i lindur në vitin 1984) në Zveçan , dhe duke bashkërenduar aktivitetet e mëtejme me Njësitin Antikontraband nga Dogana e Kosovës, me autorizimit të Prokurorit nga prokuroria themelore në Mitrovicë me datën 31.07.2018 është kryer kontroll në depon në fjalë.

Gjatë realizimit të kontrollit pronari nuk ka qene prezent për shkak se i njëjti ditë më parë ishte arrestuar nga zyrtarët policor nga stacioni i Zveçanit, sipas urdhëresës për arrestim të lëshuar nga Gjykata e Mitrovicës për vepra të ndryshme penale, mirëpo prezent gjatë kontrollit ka qene babai i tij.
Gjatë kontrollit është zbuluar se në këtë depo gjinden sasi e konsiderueshme e mallit të ndryshëm komercial për të cilat pronari, në këtë rast babai i pronarit nuk ka qenë në gjendje që ta prezantoj dokumentacionin përkatës për të dëshmuar prejardhjen e mallit. Malli që rezulton si në vijim është konfiskuar nga ana e zyrtareve doganor.

– Verë Chardanay 192 shishe ,
– Verë Krstac 360 shishe ,
– Verë Vranac 3396 shishe ,
– Makinë ( linje ) Prodhimi me pajisje përcjellëse ,
– Rafta metalik 9 (nëntë) cope ,
– Fotokopje Color 9 (nëntë) cope ,
– Kompresor 1 ( një ) cope ,
– Vaj motorik 15w40 – 2915 lit. ,
– Vaj hidraulik HL68 – 300 lit. ,
– Tretës Nitro – 14.628 lit. , .

Pas konfiskimit, malli i lartcekur është dërguar në Degën Doganore në Mitrovicë, kurse veprimet policore do të vazhdojnë të kryhen nën autorizimet e Prokurorit nga prokuroria themelore në Mitrovicë.

KOMENTE